Kaip Užhipnotizuoti Žmogų?

Asmenį užhipnotizuoti yra gana lengva. Nors visuomenėje vis dar gana plačiai paplitusi klaidinga nuomonė, kad hipnotizavimas yra proto kontrolė ar netgi mistinių galių pasitelkimas. Hipnotizuotojas padeda asmeniui atsipalaiduoti ir patekti į transo būseną arba patirti būdraujantį miegą. Šiame straipsnyje pateiktas progresyvaus atsipalaidavimo metodas – vienas lengviausiai išmokstamų ir naudojamas mėgėjų, net ir neturinčių daug hipnotizavimo patirties.

1 Dalis. Pasiruoškite Hipnozei

 1. Suraskite žmogų, kuris nori būti užhipnotizuotas. Nėra lengva užhipnotizuoti žmogų, kuris to nenori. Hipnotizuojamas žmogus turi būti kantrus ir atsipalaiduoti, kad pasiektumėte geriausių hipnozės rezultatų.
  • Nehipnotizuokite asmens, kuris turi psichinių sutrikimų ar patiria psichozių, nes tai gali sukelti nenumatytas ir pavojingas pasekmes.
 2. Išsirinkite ramų, patogų kambarį, kad abu jaustumėtės saugiai ir nesiblaškytumėte. Svarbu, kad kambaryje būtų švaru, jis būtų šiek tiek apšviestas. Leiskite hipnotizuojamam asmeniui atsisėsti ant patogios kėdės ir pašalinkite visus galimus trukdžius, pavyzdžiui, išjunkite televizorių, paprašykite iš kambario išeitis kitus žmones.
  • Išjunkite visus mobiliuosius telefonus, muziką ar bet kokius įrenginius, kurie gali kelti triukšmą.
  • Uždarykite langus, jei lauke kyla triukšmas. Praneškite kitiems žmonėms, su kuriais gyvenate, kad jie jums neturėtų trukdyti, kol abu neišeisite iš kambario.
 3. Pasakykite žmogui, ko tikėtis iš hipnozės. Daugelis žmonių, prisižiūrėję filmų ir televizijos, turi nepaprastai keistą hipnozės suvokimą. Iš tikrųjų dažniausiai hipnozė yra atsipalaidavimo technika, padedanti žmonėms įgyti aiškumo dėl jų pasąmonės problemų ar jiems kylančių klausimų.
  Iš tikrųjų į hipnozės būseną įeiname visą laiką – svajodami, klausydamiesi muzikos ar žiūrėdami filmus. Su tikra hipnoze:

  • Jūs niekada nemiegate.
  • Jūs nesate nei užkalbėtas, nei valdomas.
  • Nedarysite nieko, ko nenorėsite.
 4. Paklauskite, kokiu tikslu žmogus nori būti užhipnotizuotas. Įrodyta, kad hipnozė sumažina nerimą keliančias mintis ir netgi pagerina imuninę sistemą. Hipnozė – puiki priemonė sutelkti dėmesį, ypač prieš svarbų įvykį ar didelį renginį. Taip pat hipnozė gali būti naudojama giliam atsipalaidavimui patiriant didelį stresą. Žinant tikslą, bus lengviau taikyti hipnozę.
 5. Paklauskite, ar žmogus anksčiau yra buvęs užhipnotizuotas ir kaip tai vyko. Jei tai ne pirmas kartas, pasidomėkite, ką žmogui buvo liepta daryti ir kaip jis į tai reagavo. Tai suteiks jums žinių, kokių veiksmų hipnozės metu reikėtų vengti.
  • Lengviau hipnotizuoti tuos žmones, kurie anksčiau jau yra buvę užhipnotizuoti.

2 Dalis. Sukelkite Transo Būseną

 1. Kalbėkite žemu, lėtu, raminančiu balsu. Ištęskite sakinius šiek tiek labiau nei įprasta. Įsivaizduokite, kad bandote nuraminti išsigandusį ar nerimą patiriantį žmogų, atitinkamai pritaikydami savo balsą. Laikykitės šio balso tono viso hipnozės seanso metu. Kelios geros frazės, nuo kurių reikia pradėti, galėtų būti:
  • „Tegul mano žodžiai apgaubia tave ir paskatina atsižvelgti į visus ištartus pasiūlymus, į kuriuos atsižvelgti tu nori“.
  • „Čia yra saugu ir ramu. Įsitaisyk tau patogioje vietoje ir giliai atsipalaiduok“.
  • „Tavo akys gali jaustis sunkios ir tu norėsi užsimerkti. Leisk kūnui natūraliai nugrimzti į ramybės būseną, tegul tavo raumenys atsipalaiduoja. Įsiklausyk į savo kūną ir mano balsą, kai jausiesi ramus“.
  • „Tu visiškai viską kontroliuoji. Tik tau spręsti, ar priimsi šiuos pasiūlymus, kurie pateikti tavo naudai“.
 2. Paprašykite žmogaus sutelkti dėmesį į reguliarų, gilų kvėpavimą.  Pabandykite priversti jį giliai įkvėpti ir iškvėpti. Turėtumėte būti konkretus: „Kvėpuok giliai, užpildydamas oru krūtinę ir plaučius“, taip pat įkvėpdami, po to iškvėpdami tarkite žodžius „Lėtai išleisk orą iš krūtinės, visiškai ištuštindamas plaučius“. Kai smegenys gauna daugiau deguonies, žmogų mažiau veikia stresas.
 3. Pasistenkite, kad žmogus sutelktų dėmesį į fiksuotą tašką. Tai gali būti jūsų kakta, jei esate tiesiai priešais hipnotizuojamą žmogų, ar silpnai apšviestas daiktas kambaryje. Liepkite žmogui išsirinkti daiktą, bet kokį daiktą, į kurį galėtų nukreipti savo žvilgsnį.
  • Retkarčiais atkreipkite dėmesį į hipnotizuojamo žmogaus akis. Jei matysite, kad žvilgsnis nėra sukoncentruotas, duokite jam keletą patarimų. Pavyzdžiui, „Noriu, kad atkreiptum dėmesį į tą plakatą ant sienos“ arba „Pabandyk sutelkti dėmesį į tašką, esantį tarp mano antakių“. Liepkite jam: „Pajausk kaip tavo akys ir vokai atsipalaiduoja, sunkėja“.
  • Jei norite, kad jis sutelktų dėmesį į jus, turite išlikti labai ramūs.
 4. Paskatinkite hipnotizuojamą žmogų atsipalaiduoti kūno dalimis. Kai jis bus ramus, reguliariai kvėpuodami ir derindami kvėpavimą su savo balsu, paprašykite žmogaus atpalaiduoti pirštus ir kojas. Tegul jis sutelkia dėmesį tik į tai, tada pereikite prie blauzdų. Paprašykite jo atpalaiduoti apatinę kojos dalį, tada – viršutinę kojos dalį ir t. t., kol pasieksite veido raumenis.
  • Neskubėkite ir išlaikykite lėtą bei ramų balsą. Jei hipnotizuojamas žmogus atrodo trūkčiojantis ar įsitempęs, sulėtinkite procesą.
  • Sakykite: „Atpalaiduok kojas ir kulkšnis. Pajausk, kaip raumenys lengvėja, atsipalaiduoja ir jiems nereikia išlaikyti viso kūno.“
 5. Paraginkite žmogų labiau atsipalaiduoti. Nukreipkite jo dėmesį pateikdami pasiūlymų. Įtikinkite jį, kad jis jaučiasi ramus ir atsipalaidavęs. Nors galite pasakyti daug dalykų tačiau, tikslas yra paskatinti žmogų dar labiau įsigilinti į save, daugiausia dėmesio skiriant atsipalaidavimui, taisyklingam kvėpavimui. Sakykite:
  • „Gali jausti, kaip vokai sunkėja. Atsipalaiduok, užsimerk“.
  • „Leisk sau ir pajausk, kaip vis giliau panyri į ramią transo būseną.
  • „Jausk kaip kūnas atsipalaiduoja. Gali pajausti, kaip užplūsta atsipalaidavimas. Ir toliau klausantis mano žodžių tas atsipalaidavimas vis stiprės ir stiprės, kol nuves į gilią, ramią atsipalaidavimo būseną.
 6. Stebėkite hipnotizuojamo žmogaus kvėpavimą ir kūno kalbą. Kelis kartus pakartokite žodžius, skatinančius atsipalaiduoti, kol asmuo atrodys visiškai atsipalaidavęs. Ieškokite įtampos žymių jo akyse, stebėkite jo rankų ir kojų pirštus, kvėpavimą (ar jis gilus ir taisyklingas) ir toliau dirbkite savo atsipalaidavimo metodu, kol hipnotizuojamas asmuo taps ramus ir atsipalaidavęs.
  • „Kiekvienas mano ištartas žodis vis greičiau ir giliau, greičiau ir giliau panardina į ramią, taikią atsipalaidavimo būseną“.
  • „Grimzti į ramybės būseną ir joje pasilieki. Grimzti į ramybės būseną ir joje pasilieki.“
  • „Eini vis gilyn ir gilyn. Ir kuo giliau eini, tuo giliau nori eiti ir tuo malonesnė patirtis tampa“.
 7. Veskite žmogų „hipnotizuojančiais laiptais“. Šia technika naudojasi tiek hipnoterapeutai, tiek hipnotizuotojai, kad sukeltų gilaus transo būseną. Paprašykite žmogaus įsivaizduoti save ilgų laiptų viršuje šiltame, ramiame kambaryje. Lipdamas  Jis turi jausti, jog vis giliau grimzta į atsipalaidavimą. Einant informuokite žmogų, kad liko dešimt žingsnių ir nuveskite jį žemyn.
  • „Ženk pirmąjį žingsnį žemyn ir pajausk, kad grimzti į atsipalaidavimą. Kiekvienas žingsnis yra dar vienas gilesnis žingsnis į pasąmonę. Leisdamasis laiptais jautiesi vis ramesnis. Kai pasieksi trečią laiptelį, kūnas jausis vis lengvesnis ir lengvesnis… Tai gali padėti apačioje įsivaizduojant duris, vedančias į visiško atsipalaidavimo būseną.

3 Dalis. Hipnozė Siekiant Suteikti Pagalbą

 1. Žinokite, kad hipnozės metu liepdami žmogui kažką daryti jo nepaveiksite ir pažeisite pasitikėjimą. Be to, dauguma žmonių prisimins, ką veikė hipnozės metu. Vis dėlto hipnozė turi daug terapinių privalumų. Padėkite hipnotizuojamam žmogui atsipalaiduoti ir negalvokite apie savo problemas ar rūpesčius.
  • Net ir gerai apgalvoti raginimai / liepimas gali duoti blogų rezultatų, jei nežinote, ką darote. Štai kodėl licencijuoti hipnoterapeutai paprastai padeda pacientui pačiam pasirinkti teisingą elgesio būdą, užuot bandę jiems tai pateikti kaip liepimą.
 2. Naudokite hipnozę, mažindami nerimo lygį. Paprasčiausias žmogaus įvedimas į transo būseną yra puikus būdas sumažinti streso lygį ir nerimą. Gilus atsipalaidavimas, nesistengiant nieko „išspręsti“, yra toks retas kasdieniniame gyvenime, kad pats savaime gali padėti išspręsti problemas ir rūpesčius.
 3. Paprašykite žmogaus įsivaizduoti galimų problemų sprendimus. Užuot liepę išspręsti problemą, padėkite įsivaizduoti, kad žmogui jau sekasi ją sprendžiant. Ką jis mano? Ar jam sekasi? Kokia yra jo pageidaujama ateitis? Kas pasikeis, kai jis tai pasieks?
 4. Žinokite, kad hipnozė gali būti naudojama įvairiems psichiniams išgyvenimams. Hipnoterapija yra naudojama priklausomybei, skausmui malšinti, fobijoms, savigarbos problemoms spręsti ir kt. Niekada neturėtumėte bandyti „taisyti“ žmogaus, hipnozė gali būti puiki priemonė, padedanti pasveikti.
  • Padėkite žmogui įsivaizduoti pasaulį už problemų ribų – įsivaizduoti, kaip jis išgyvena dieną nerūkydamas arba įsivaizduoti akimirką, kuria didžiuojasi, kuri kelia jo savivertę. Išgydyti pasitelkus hipnozę visada yra lengviau, jei asmuo nori dirbti šiuo klausimu, dar nebūdamas transo būsenoje.
 5. Žinokite, kad hipnozė yra tik maža bet kokio psichinės sveikatos problemų sprendimo dalis. Pagrindinis hipnozės pranašumas yra atsipalaidavimas. Tai yra ir gilus atsipalaidavimas ir sutelktas dėmesys į konkretų klausimą. Tačiau hipnozė nėra stebuklingas vaistas ar greitas sprendimas, tai tiesiog būdas padėti žmonėms nerti giliau į savo pasąmonę. Tai savirefleksija, kuri yra labai svarbi psichinei sveikatai, tačiau rimtas ar lėtines problemas visada turėtų spręsti kvalifikuotas specialistas.

4 Dalis. Tinkamai Užbaikite Sesiją

 1. Lėtai išveskite žmogų iš transo būsenos. Nenutraukite jo atsipalaidavimo staiga. Pasakykite jam, kad jis vis geriau ir geriau supranta savo aplinką. Pasakykite jam, kad jis netrukus sugrįš į visišką supratimą ir budrumo būseną, kai suskaičiuosite iki penkių. Jei manote, kad jis yra labai gilioje transo būsenoje, leiskite jam grįžti atgal – „lipant hipnozės laiptais“.
  • Pradėkite sakydami: „Aš skaičiuosiu nuo vieno iki penkių ir kai bus penki, tu jausiesi budrus, visiškai budrus ir visiškai žvalus“.
 2. Aptarkite hipnozę, kad žinotumėte, ar ji pagerino hipnotizuojamo žmogaus būseną. Paklauskite jo, kas jam atrodė teisinga, kas nepatiko ir ką jis jautė. Tai padės kitą kartą efektyviau priversti žmones patirti transo būseną ir sužinoti, kas jiems patiko šiame procese.
  • Neverskite žmogaus nedelsiant kalbėti. Tiesiog pradėkite pokalbį ir laukite, kol žmogus atsakys. Gali būti, kad jis jausis labai atsipalaidavęs ir kurį laiką norės patylėti.
 3. Žinokite atsakymus į dažniausiai hipnotizuojamų žmonių užduodamus klausimus. Gerai, jei turite bendrą idėją, kaip atsakyti į tokius klausimus iš anksto, nes pasitikėjimas savimi yra labai svarbus dalykas. Dažniausiai užduodami klausimai:
  • Ką darysite? Atsakymas: Paprašysiu vizualizuoti keletą malonių scenų, aš kalbėsiu apie tai, kaip efektyviau panaudoti savo protinius gebėjimus. Visada galite atsisakyti ir nedaryti to, ką sakau, jei nenorite, ir visada galite patys išeiti iš patirties, jei jums ji nepatiktų.
  • Koks jausmas patekti į hipnozės būseną? Atsakymas: Daugelis iš mūsų sąmoningo suvokimo pokyčių patiria kelis kartus per dieną to nesuvokdami. Tiesiog leidiesi į fantaziją ir visiškai jai pasiduodi, taip, kaip klausydamasis muzikos ar įsitraukdamas į filmą… Išgyvensi transo būseną. Hipnozė yra tik būdas padėti sutelkti dėmesį ir apibrėžti sąmonės pokyčius, kad galėtum efektyviau panaudoti savo protinius gebėjimus.
  • Ar tai saugu? Atsakymas: Hipnozė nėra pakitusi sąmonės būsena (kaip, pavyzdžiui, miegas), bet pakitusi sąmonės patirtis. Niekada nepadarysi to, ko nenori, ir nebūsi priverstas galvoti prieš savo valią.
  • Jei visa tai tik fantazija, kam tai naudinga? Atsakymas: Nepainiokite žodžių ir neįsivaizduokite fantazijos kaip priešpriešos realybei. Vaizduotė yra labai reali protinių gebėjimų grupė, kurios potencialą mes tik dabar pradedame tyrinėti ir kuri pranoksta mūsų galimybes formuoti psichinius vaizdus!
  • Ar galite priversti mane daryti tai, ko nenoriu? Atsakymas: Kai naudojama hipnozė, neprarandama asmenybė, tai reiškia, kad galėsite nedarysite nieko, ko nepadarytumėte toje pačioje situacijoje be hipnozės. Hipnozės metu galima lengvai atsisakyti bet kokių pasiūlymų, kurių nenorite priimti.
  • Ką aš galiu padaryti, kad atsakyčiau geriau? Hipnozė yra labai panaši į tai, kaip leisti sau pasinerti į saulėlydžio ar laužo žarijų stebėjimą, leisti sau pasinerti į muzikos ar poezijos kūrinį ar jausti, kad žiūrėdamas esi ne tik auditorijos, bet ir paties veiksmo dalis. Viskas priklauso nuo gebėjimo ir noro derintis su pateiktomis instrukcijomis ir pasiūlymais.
  • Ką daryti, jei man taip patinka, kad nenoriu grįžti į realybę? Atsakymas: Hipnozės metu išgirsti pasiūlymai / raginimai iš esmės yra proto ir vaizduotės pratimai, kaip ir filmo scenarijus. Bet vis tiek grįžtate į kasdienybę, kai sesija baigiasi, lygiai taip pat, kaip grįžtate filmo pabaigoje.
  • Ką daryti, jei hipnozė neveikia? Atsakymas: Ar kada nors vaikystėje taip įsitraukėte į savo žaidimą, kad negirdėjote motinos balso, kviečiančio jus vakarieniauti? O gal jūs esate vienas iš daugelio žmonių, kurie sugeba kiekvieną rytą tam tikru laiku pabusti, tiesiog prieš naktį nusprendę, kad taip darysite? Mes visi galime naudoti savo protą būdais, apie kuriuos paprastai nežinome, ir kai kurie iš mūsų išsiugdė šiuos sugebėjimus labiau nei kiti. Jei tik leisite mintims laisvai ir natūraliai reaguoti į žodžius ir vaizdus, kurie yra jūsų vadovas, galėsite eiti visur, kur tik jus nuves protas.

Patarimai

 • Negalima spragtelėti, ploti ar padaryti kažką stulbinančio, kad žmogus išeitų iš transo būsenos.
 • Neapsigaukite, nes žiniasklaidoje dažnai būna pateikiamas klaidingas suvokimas apie hipnozę, kuri neva leidžia bet kam priversti kitus žmones elgtis kaip kvailius, vos spragtelėjus pirštais.
 • Būkite ramus ir atsipalaidavęs.
 • Nepamirškite, kad atsipalaidavimas yra pagrindinis dalykas.
 • Jei galite padėti žmogui atsipalaiduoti, galite padėti jam patekti į hipnozės būseną.
 • Prieš pradėdami leiskite žmogui jaustis laimingam ir raminančioje vietoje Taip pat galite sukurti foną – įjungti vandenyno bangų garsą, vėjo ošimą ar bet ką raminančio.

Įspėjimai

 • Nebandykite naudoti hipnozės bet kokiai fizinei ar psichinei būklei (įskaitant skausmą) gydyti, nebent esate licencijuotas specialistas, turintis tinkamą kvalifikaciją. Hipnozė niekada neturėtų būti naudojama kaip patarimų ar psichoterapijos pakaitalas ar probleminiams santykiams gelbėti.
 • Nebandykite grąžinti žmogaus į jaunystę. Jei norite, liepkite jiems „elgtis taip, lyg jiems būtų dešimt“. Kai kurie žmonės savo vaikystės prisiminimus (prievarta, patyčios ir pan.) yra stipriai nuslopinę ir jų geriau nesukelti. Suveikė jų gynybiniai mechanizmai ir jie šiuos prisiminimus nugramzdino užmarštin.
 • Jei bandysite pasinaudoti hipnoze norėdami priversti žmones daryti tai, ko jie paprastai nenorėtų daryti, veikiausiai jie tiesiog išeis iš hipnozės būsenos.
 • Dažnai nedarykite hipnozės vienam konkrečiam asmeniui; yra tikimybė, kad tai gali turėti įtakos jų psichinei savijautai.
 • Netaikykite hipnozės per dažnai vienam asmeniui, nes tai gali pakenkti jo sveikatai.