Kaip Apskaičiuoti Amplitudę?

Amplitudė – tai svyruojančio dydžio kitimo fizikinis dydis, kuris nurodo dydžio vertės pokytį svyravimų metu. Paprasčiau tariant, amplitudė savaime yra apibrėžiama kaip skirtumas tarp maksimalaus ir minimalaus rodiklių, pvz., metinės temperatūros amplitudė. Norint apskaičiuoti metinę temperatūrų amplitudę naudojami praėjusių metų vidutiniai mėnesiniai temperatūros rodmenys. Šie rodikliai visada skiriasi nuo rodiklių, kurie yra apskaičiuoti atskirai pagal vietovę.

Kaip apskaičiuoti temperatūros amplitudę?

Norint apskaičiuoti metinę temperatūros amplitudę reikia nustatyti termometro rodmenų mažiausius ir didžiausius metinius svyravimus, kurie imami iš šilčiausio ir šalčiausio metų mėnesių. Mažiausi ir didžiausi rodikliai yra skaičiuojami gaunant dienos vidutinę temperatūrą, kuri gaunama į vieną skaičių sudedant visus rodmenis, užfiksuotus per tam tikrą laikotarpį, ir padalijant rezultatą iš pridėtų verčių skaičiaus. Lygiai taip pat gaunami kiekvieno mėnesio vidutinės temperatūros duomenys, kurie apskaičiuojami pagal jau apskaičiuotus dienos vidurkio rodiklius. Norint nustatyti oro temperatūros metinę amplitudę norimame regione, reikia sužinoti didžiausią ir mažiausią vidutinę mėnesio temperatūrą. Apskaičiuojant metinės temperatūros amplitudę reikia iš didžiausios temperatūros atimti mažiausią, o rezultatas yra laikomas metine temperatūros amplitude. Pavyzdžiui, vidutinė žemiausia temperatūra yra -5 laipsniai, o vidutinė aukščiausia temperatūra yra + 21 laipsnis. Tada galime apskaičiuoti iš didžiausios temperatūros atimant mažiausią: 21 – ( -5 ) = 21 + 5 = 26 laipsniai (du “-” reiškia “+”). Taigi, metinė temperatūrų amplitudė yra 26 laipsniai. Amplitudė bus aiškesnė, kai ją pavaizduosite vizualiai.

Į ką atsižvelgti, norint apskaičiuoti metinę temperatūros amplitudę:

Norint apskaičiuoti metinę temperatūros amplitudę, reikia atsižvelgti į keletą veiksnių, pvz., to taško geografinė platuma. Turite žinoti, kad kuo arčiau tas regionas yra pusiaujo, tuo mažesnis bus termometro metinis svyravimas, t.y. mažesnė amplitudė. Taip pat įtakos turi to geografinio taško artumas prie vandens telkinių. Pavyzdžiui, kuo arčiau jūros ar vandenyno yra tas regionas, tuo švelnesnis klimatas, o temperatūros amplitudės svyravimai nebus tokie ryškūs. Be to, reikia atsižvelgti į regiono aukštį virš jūros lygio, nes kuo aukščiau yra norimas taškas, tuo mažesnis bus amplitudės svyravimas.