Kaip Apskaičiuoti Apskritimo Ilgį?

Apskritimas – tai geometrinė figūra, kurią sudaro aibė taškų, vienodai nutolusių nuo jo centro. Apskritimo ilgis, dar kitaip vadinamas apskritimo perimetru – tai atstumas aplink visą apskritimą. Apskritimo ilgį galima apskaičiuoti keliais būdais: naudojant apskritimo skersmens ilgį bei naudojant apskritimo spindulio ilgį.

Pirmas metodas – apskritimo ilgio apskaičiavimas, kai žinomas apskritimo spindulys:

Apskritimo spindulys – tai yra atstumas nuo bet kurio apskritimo krašto taško iki apskritimo centro. Norint apskaičiuoti apskritimo ilgį, kai yra žinomas jo spindulio ilgis, tai galima padaryti naudojantis tokia formule: C = 2πr, kai C – tai apskritimo ilgis, r – to apskritimo spindulys, o π – pastovus dydis, kurio reikšmė yra 3,14. Naudojantis šia formule norint rasti apskritimo ilgį, reikia jo spindulį padauginti iš 2 ir tada padauginti iš π. Pateikiame pavyzdį: sakykime, kad apskritimo spindulys yra lygus 6 cm, o tai žinodami galime sustatyti skaičius į formulę ir užrašyti. C = 2πr = 2π * 6 = 2 * 3,14 * 6 = 37,68. Taigi, mūsų pavyzdyje apskritimo ilgis yra lygus 37,68 cm.

Antras metodas – apskritimo ilgio apskaičiavimas, kai žinomas apskritimo skersmuo:

Apskritimo skersmuo – tai yra apskritimo styga, kuri eina per apskritimo centrą nuo vieno krašto iki kito. Apskritimo skersmuo yra lygus apskritimo spinduliui padaugintam iš dviejų. Norint apskaičiuoti apskritimo ilgį, kai yra žinomas jo skersmens ilgis, tai galima padaryti naudojantis tokia formule: C = πd, kai C – tai apskritimo ilgis, d – tai apskritimo skersmens ilgis, o π – pastovus dydis, kurio reikšmė yra 3,14. Naudojantis šia formule norint rasti apskritimo ilgį, reikia jo skersmenį padauginti iš π. Pateikiame pavyzdį: sakykime, kad apskritimo skersmuo yra lygus 12 cm, o tai žinodami galime sustatyti skaičius į formulę ir užrašyti. C = π*d = π * 12 = 3,14 * 12 = 37,68. Taigi, mūsų pavyzdyje apskritimo ilgis yra lygus 37,68 cm.