Rėmėjai

M. Valančiaus gimtinės muziejaus rėmėjai

  • Valdemaras Vaičekauskas, iš vyskupo M. Valančiaus giminės, Klaipėdos rotary klubas ,,Maris‘‘ atstovas;
  • Vytautas Vaičekauskas, iš vyskupo M. Valančiaus giminės;
  • Antanas Baranauskas, Kretingos urėdijos urėdas;
  • Kūlupėnų seniūnija;
  • Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla;
  • Mosėdžio gimnazija;
  • Kretingos r. M. Valančiaus viešoji biblioteka;
  • Kretingos kultūros centro Kūlupėnų filialas;
  • Rajono verslininkai.

Jubiliejui skirtomis vyskupo M.Valančiaus giminaičio Valdemaro Vaičekausko privačiomis lėšomis (20000 Lt) suremontuotas gyvenamasis muziejaus namas, atnaujinta ekspozicija. Jo dėka vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje vyksta moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventės.1995 metais pasodintam M. Valančiaus ąžuolynui sodinukus dovanojo Kretingos urėdija. Įruošiant muziejaus sodyboje skulptūrų parką lėšomis prisidėjo iš  vyskupo M. Valančiaus giminės Vytautas Vaičekauskas. Prižiūrėti  M. Valančiaus ąžuolyno, paminklo teritorijas padeda Kūlupėnų seniūnija. Nuolatiniai muziejuje vykstančių renginių pravedimo pagalbininkais yra Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla, Mosėdžio gimnazija, Kretingos kultūros centro Kūlupėnų filialas, Kretingos rajono M. Valančiaus viešoji biblioteka bei rajono verslininkai.