Turistai


Kiekvienais metais vidutiniškai muziejų aplanko nuo 2 iki 3 tūkstančių turistų. Daugumą sudaro Lietuvos moksleivija. Netrūksta ir pavienių asmenų, kaip, sakysime, svečių iš užsienio šalių. Daugiausiai atvyksta iš JAV, Europos valstybių: Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Švedijos, Latvijos. Tolimų kraštų: Japonijos, Argentinos, Australijos, bei Rusijos miestų: Sant. Peterburgo, Maskvos. Juos visus domina muziejaus ekspozicija,  etnografinės ekspozicijos M. Valančiaus klėtelėje, sodybos skulptūros, paminklas vyskupui M. Valančiui, ąžuolynas, pasodintas jo garbei.