Tautodailinikų skulptūros

Istorijos puslapis po atviru dangumi

(ištrauka iš A. Čėsnos leidinio ,,M. Valančiaus gimtinės muziejus’’)

Muziejaus sodybos vaizdą papuošė ir labiau įprasmino vyskupo     M. Valančiaus nuveiktą plačiašakę veiklą joje pastatytos tautodailininkų sukurtos skulptūros: L. Ruginio M. Valančiaus švietėjiškai veiklai atminti, A. Viluckio 1831, 1863 sukilimams paminėti,          S. Žiubrio – Nasrėnams, G. Staškausko M. Valančiaus skelbtam blaivybės žygiui. Ne viena skulptūra sukurta ir pastatyta  A. Skiesgilos. Tai M. Valančiaus kūrinių personažams Mikei Melagėliui ir Guviam Vencei, skulptūra „Bulvei Žemaijoje 200 metų“ pagal kūrinį ,,Nauji išmoniai“ knygoje ,,Pasakojimas AntanoTretininko“. Tas pats skulptorius yra  padaręs meninę Muziejaus iškabą ir skulptūrą ,,Angeliukas“. Pastaroji nukreipia lankytojus į Muziejaus ekspozicines sales. 1997–2006 m. iš viso sukurti ir pastatyti aštuoni meno kūriniai. Jais kretingiškiai tautodailininkai po atviru dangumi M. Valančiaus nuveiktiems darbams atvėrė naują istorijos puslapį. Sukurtos skulptūros Muziejaus lankytojams padeda įsigilinti į XIX a. laikotarpį, pažinti M. Valančių. Šį sumanymą padėjo įgyvendinti tuometinė Kretingos rajono Kultūros skyrius vedėja R. Ruškuvienė. Ąžuolai gauti iš tuometinės Vaineikių girininkijos girininkės O. Venclovaitės, finansiškai  padėjo kūlupėniškis verslininkas J. Motiejauskas. Skulptūras parvežti ir pastatyti padėjo Kūlupėnų seniūnija, UAB Kretingos ,,Damba“ direktorius A. Barasa.