Paminklas

PAMINKLAS VYSKUPUI MOTIEJUI VALANČIUI,

2014 metais buvo atlikta Motiejaus Valančiaus paminklo postamento restauracija. Žalios spalvos marmurinės plokštės pakeistos granitinėmis, tamsiai pilkos spalvos plokštėmis. Atlikti paruošiamieji darbai: uždėtas išlyginamasis sluoksnis, užtepta hidroizoliacija, užteptas drenažinis sluoksnis. Darbus atliko Egidijus Lisovoj.

Korespondentė G.  Drungilienė laikraščio  ,,Pajūrio Naujienos“ 2001 05 15 straipsnyje „Vyskupui M. Valančiui nelemta tapti vien  istorijos vadovėlių tiesa“ rašo:

Sekmadienį Nasrėnuose vyko Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 200-ųjų gimimo metinių jubiliejaus iškilmės.

Pašventinimo aktas įleistas į paminklo postamentą

Metus laiko trukusių renginių, skirtų didžiajam žemaičiui vyskupui M. Valančiui paminėti, kulminacija tapo paminklo atidengimo ceremonija. Paminklą pašventino Jo eminencija Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Pašventinimo aktą savo parašais patvirtino Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius vyskupas Jonas Boruta, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Rimantas Norvila, Telšių augziliaras vyskupas Jonas Kauneckas. Pašventinimo aktas buvo surašytas dviem egzemplioriais, kurių vienas bus saugomas Telšių vyskupijos kurijoje, o antras įdėtas į kapsulę ir įleistas į paminklo postamentą. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus atsiųstame sveikinime, perskaitytame iškilmėse, pažymima, kad vyskupo M. Valančiaus darbai ir laikysena, svarus ganytojiškas žodis ir talentinga kūryba tapo svarbia kelio, vedusio į Vasario 16-ąją, atkarpa.

Jubiliejui skirtosValstybės ir privačios lėšos

Jubiliejaus iškėlmėse dalyvavo Lietuvos katalikų bažnyčios vadovai, Kultūros ministerijos atstovai, valstybinės komisijos, atsakingos už jubiliejinius renginius, atstovai, rajono vadovai, jubiliejaus rėmėjai. Žemaičių vyskupo M. Valančiaus 200-ųjų gimimo metų jubiliejiniai  renginiai prasidėjo 2000 m. Tai buvo leidybiniai projektai, jubiliejinės konferencijos, tai ir vyskupo muziejaus pastatų restauravimas, ekspozicijos atnaujinimas, paminklo pastatymas. Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavęs Kultūros ministerijos viceministras Juozas Širvinskas sakė kad, renginiams iš valstybės biudžeto skirta per 200 tūkst. Lt. Dar 10 tūkst. litų skyrė Kretingos rajono savivaldybė. Jubiliejui buvo skirtos nemenkos privačių asmenų lėšos.  Jas aukojo Nasrėnuose gimęs išeivis, dabar gyvenantis Amerikoje, Stasys Vaičius, vyskupo giminaitis Valdemaras Vaičekauskas. Rajone sudarytam organizaciniam komitetui vadovavo rajono vicemeras Virginijus Domarkas, kurio žodžiais, programa įvykdyta sėkmingai. Prie to prisidėjo ir Kūlupėnų seniūnija, ir kiekvienas komisijos narys. Viceministras  J. Širvinskas įteikė kultūros ministro padėkos raštus JAV gyvenančiam kraštiečiui S. Vaičiui, vyskupui A. Vaičiui, vyskupui J. Borutai, muziejaus direktoriui A. Čėsnai ir V. Vaičekauskui. Rajono meras V. Kubilius įteikė suvenyrus ir atminimo juostą vyskupui A. Vaičiui.

Gražiau negu gali būti

Jubiliejui skirtomis vyskupo M.Valančiaus giminaičio Valdemaro Vaičekausko privačiomis lėšomis suremontuotas gyvenamasis muziejaus namas, atnaujinta ekspozicija. Muziejaus direktorius A. Čėsna pažymėjo, kad visi remonto darbai atlikti kruopsčiai ir su meile. A. Čėsna tikisi, kad Kultūros ministerija nepamirš jubiliejinio pažado surasti lėšų ūkiniam pastatui restauruoti, priderinti jį prie bendro jau suformuoto sodybos vaizdo. Pagrindiniu muziejaus sodybos akcentu tapo skulptoriaus Kęstučio Balčiūno sukurtas paminklas Žemaičių vyskupui, t.y. 2,7 m. aukščio granito skulptūra, kuriai medžiaga atvežta iš Švedijos. Projekto autoriaus architekto Edmundo Giedrimo valia prie baltos tviskančios skulptūros veda plytelių takas, kurį juosia vos spėjusi sudygti veja. Dar ilgai sekmadienį vyskupo M. Valančiaus gimtinė klegėjo nuo muzikos, dainų ir juoko, blykčiojo fotoaparatai, įamžinantys šventės dalyvius, vyskupo giminaičius ir šventinę nuotaiką. Vicemeras V. Domarkas pritaria nugirstam skulptūros autoriaus atodūsiui: „Gražiau negu gali būti.“

 

Algirdas Čėsna, 2014 metai