Motiejaus Valančiaus klėtelė

M. Valančiaus klėtelės ekspozicijos teminis planas

Apie M. Valančiaus klėtelę

(ištrauka iš A. Čėsnos leidinio ,,M. Valančiaus gimtinės muziejus’’)

Įvairiu metu skyrėsi  M. Valančiaus klėtelės stogo forma. Pirminė  buvo su čiukuru, dengta ilginiais šiaudais. Nuo  XIX a. antrosios pusės Lietuvoje kito stogo dangos: ilginius šiaudus pakeitė skiedros. Kito ir  Valančių klėtelės stogo forma bei danga. Vėliau buvo dvišlaitė, o 1988 metais jai vėl suteikta pirminė forma: su čiukuru, stogas uždengtas ilginiais šiaudais. Pradžioje bandėme patys pasiruošti ilginius šiaudus, bet nepavyko. Pagrindinė priežastis buvo ta, kad šiaudai pasitaikė minkšti – dengti netiko. Rugiai buvo pjaunami dalgiu, rišami į pėdus, viskas daroma kaip senovėje.  Šiaudai  buvo minkšti, nes rugiai išaugo dirvoje, tręštoje salietra.Talkoje darbavosi nasrėniškiai  A. ir A. Viskontai, A. Zaleckas, šaliniškiai J. A. ir G. Bružai, A. Vaitkus. Šiaudams ruošti nasrėniškis A. Viskontas paaukojo net 1 hektarą rugių. Nepavykus paruošti tinkamų šiaudų, teko pasiguosti, kad gerais norais ir kelias į pragarą grįstas. Bet sakoma, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gera – įgijome patirties. Prisimenu tada gimusius žodžius:

Rugelius pjovėm, rišom  į pėdą,

Štai tokios tada mus spaudė bėdos.

Daineles dainavom – dienelę trumpinom.

Rugelius pjovėm, rišom  į pėdą,

vakarui atėjus, prapuolė  mūs bėdos.

Ilginiams šiaudams ruošti kūlupėniškis K. Gurauskas  padarė net kretarnę – senovinį aparatą tokiems šiaudams. Pagaliau 1988 metais klėtelė  restauruota, grąžinta pirminė  stogo forma – čiukurinė, užklota ilginiais šiaudais. Juos Kūlupėnų seniūnijos seniūnas A. Macius  įsigijo iš kretingiškio ūkininko J. Šopagos. Ūkininkas šiaudus ruošdavo danams parduoti, o šie juos naudojo pynimui. Šiaudai ruošti liepos mėnesį ir dar nebuvo subrendę. Tokie ilginiai šiaudai, aišku, stogui dengti  netiko. Naujai uždengus klėtelės stogą, porą metų  jis atrodė ir laikėsi puikiai. Stogą dengė Kūlupėnų seniūnijos darbininkai Z. Razma, K. Vaitkevičius, P. Kazlauskas, K. Raudonis. Konsultavo juos kūlupėniškis meistras J. Lukauskas, kuriam jaunystėje  teko užkloti ne vieno pastato stogą. Po poros metų klėtelės stoge pradėjo  ryškėti netvirtų ir netinkamų šiaudų trūkumai. Supratom, kad ir tokie šiaudai  stogui dengti netinka. Toliau klėtelės stogo priežiūra rūpinasi Kūlupėnų seniūnija. Prieš keičiant stogo dangą, restauruota pati klėtelė: padarytos naujos gegnės, pakeista stogo forma, išmesti supuvę vainiko rąstai, naujos lubos prikaltos medinėmis vinėmis. Visus restauravimo darbus pagal architektūrinius projektus atliko kūlupėniškis A. Lubys.

Algirdas Čėsna 2014m.