Darbai

Apie daržinę-jaują

(ištrauka iš A. Čėsnos leidinio ,,M. Valančiaus gimtinės muziejus‘‘)

1989 metais M. Valančiaus sodyboje esanti A. Milašiaus daržinė buvo nugriauta, jos vietoje pastatyta nauja. Statybos darbais rūpinosi Kretingos kraštotyros muziejus. Daržinė pastatyta daug didesnė – ilgesnė ir aukštesnė. Šiferinę stogo dangą pakeitė lentelės.  Naujoje stogo dangoje po 12 metų pamažu ėmė atsirasti skylių. Kad taip atsitiko,  priežastis,  manau, buvo  padaryti uždari daržinės pamatai. Pastatas nebegalėjo dieną naktį vėdintis, įmirkusi stogo danga išdžiūti. Kasmet vis labiau gedo stogas.  Nasrėniškis statybininkas P. Vaškys, matydamas tokį darbą, stebėjosi ir sakė, kad taip senovėje  stogų nedengdavo. Šis ilgai jums nelaikys, nes tokių pamatų daržinėse nedarydavo.  O ir pats daržinės pastatas atrodė kaip koks angaras lėktuvui.  Senovinėje sodyboje buvo pastatyta XX amžiaus 4 dešimtmečio ūkininko daržinė.

2007 metais daržinės stogas naujai perklotas. Darbus atliko  V. Strazdo firma, rūpinosi Kūlupėnų seniūnas A. Macius, finansavo Kretingos rajono savivaldybė. Reikia manyti, kad šis stogas laikys ilgiau, tik gaila, kad dėl lėšų stokos nebuvo pailgintos pastogės, o tai pastatui būtų suteikę žemaitiškumo. Ateityje tikimasi jas pailginti.

Nuo 1999 metų šiame pastate vyksta klojimo teatrų vaidinimai. Įruošta scena, žiūrovams Kūlupėnų seniūnija  padirbdino suolus. Čia susibėgama ir per įvairias šventes, slepiamasi nuo lietaus.

Apie M. Valančiaus klėtelę

Pagaliau 1988 metais klėtelė  restauruota, grąžinta pirminė  stogo forma – čiukurinė, užklota ilginiais šiaudais. Juos Kūlupėnų seniūnijos seniūnas A. Macius  įsigijo iš kretingiškio ūkininko J. Šopagos. Ūkininkas šiaudus ruošdavo danams parduoti, o šie juos naudojo pynimui. Šiaudai ruošti liepos mėnesį ir dar nebuvo subrendę. Tokie ilginiai šiaudai, aišku, stogui dengti  netiko. Naujai uždengus klėtelės stogą, porą metų  jis atrodė ir laikėsi puikiai. Stogą dengė Kūlupėnų seniūnijos darbininkai Z. Razma, K. Vaitkevičius, P. Kazlauskas, K. Raudonis. Konsultavo juos kūlupėniškis meistras J. Lukauskas, kuriam jaunystėje  teko užkloti ne vieno pastato stogą. Po poros metų klėtelės stoge pradėjo  ryškėti netvirtų ir netinkamų šiaudų trūkumai. Supratom, kad ir tokie šiaudai  stogui dengti netinka. Toliau klėtelės stogo priežiūra rūpinasi Kūlupėnų seniūnija. Prieš keičiant stogo dangą, restauruota pati klėtelė: padarytos naujos gegnės, pakeista stogo forma, išmesti supuvę vainiko rąstai, naujos lubos prikaltos medinėmis vinėmis. Visus restauravimo darbus pagal architektūrinius projektus atliko kūlupėniškis A. Lubys.

Korespondentas B. Taučius  Kretingos rajono laikraštyje ,,Švyturys‘‘ 2001 06 13 dienos straipsnyje ,,M. Valančiaus muziejuje toliau dirbs restauratoriai“ rašo:

,,Gražiai po restauracijos, kurią atliko Petro Cirtauto individualios įmonės darbininkai, o finansavo klaipėdiškis Valdemaras Vaičekauskas, dabar atrodo M.Valančiaus namas-muziejus Nasrėnuose: perdažytos sienos, dviejuose kambariuose įrengta ekspozicija.

Kitą savaitę žadama pradėti ir Kultūros ministerijos finansuojamus tvartelio restauracijos darbus. Juos atliks nagingi kūlupėniškiai.

Nors orai ir nepalankūs, dar mažai poilsiautojų Palangoje, į M.  Valančiaus gimtinę atvažiuoja vis daugiau turistų, ekskursijų.”

Apie V. Majoro skulptūrą ,,Palangos Juzė’’ ir apie M. Valančiaus stogastulpį

2007 metais salantiškio tautodailininko A. Pociaus firma restauravo V. Majoro skulptūrą  ,,Palangos Juzė’’, darbus atliko nasrėniškis R. Kazakevičius.

2008 m. M. Valančiaus  stogastulpį restauravo salantiškio tautodailininko A. Pociaus firma, darbus atliko nasrėniškis R. Kazakevičius. Paskutinį kartą M. Valančiaus stogastulpis buvo restauruotas 1985 metais. Tada naujai sukurtas stogastulpis pagal senojo pavyzdį, naujai padaryta  vėtrungė-saulutė. Stogastulpį restauravo V. Stončius, metalinę dalį padarė A. Bimba. Finansavo broliai Milašiai: Antanas  ir Gabrielius .