Ekspocija

Ekspozicijos teminis planas

2001 metais vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje įruošta nauja ekspozicija. Iš Kultūros Ministerijos gautomis lėšomis įsigijome naujus ekspozicinius baldus, taip pat įrangą video   salei (televizorių, vaizdo bei garso aparatūrą, kėdes).  Baldus padarė Klaipėdos I. Barabanovos individuali įmonė. Baldai pagaminti ir ekspozicija įruošta pagal R. Martinkaus projektą. Stacionari ekspozicija prasideda prieškambariu. Pagrindinėje ekspozicijos salėje eksponatai išdėstyti temomis:

 

,,Motiejaus Valančiaus jaunystė”,
,,Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius”,
,,Motiejus Valančius ir blaivybė”,
,,Motiejus Valančius – rašytojas, švietėjas, istorikas”.

 

Ekspozicinėse salėse eksponuojami 254 eksponatai, iš jų 41 deponuojami iš Kretingos muziejaus.

Gyvenamojo namo-muziejaus restauraciją  atliko Petro Cirtauto individualios įmonės darbininkai, o finansavo klaipėdiškis verslininkas Valdemaras Vaičekauskas. Tam jis skyrė 20000 Lt. Jo pinigais nudažytas  namas- muziejus,  suremontuoti du  kambariai. Įruoštas antras ekspozicinis  kambarys-videoteka,  ekspozicija įruošta ir prieškambaryje. Muziejuje įrengtas centrinis šildymas. Ekspozicinių kambarių langus puošia salantiškės audėjos-tautodailininkės Reginos Jablonskienės specialiai išaustos lininės užuolaidos.

Algirdas Čėsna, 2013 metai