Edukacinė veikla

Edukacinė programa
„Senolių tradicijos“
2011- 2012 m.

 

Eil. Nr. Užsiėmimų temos Lankytojų  grupės Užsiėmimų  data Užsiėmimų  vieta
1 ,,Kalvarijos kalnai‘‘ giedojimas Kaimų    bendruomenės Kovo-balandžio   mėnuo Muziejaus ekspozicinė salė
2 ,,Gandro sugrįštuvės‘‘ V-VIII kl. Kovo-balandžio   mėnuo Muziejaus žaidimų aikštelė
3 Projekto ,,Audimo    mokyklėlė‘‘ vykdymas V-VIII kl. Balandžio-birželio mėnuo
Rugsėjo-spalio mėnuo
Muziejus  Kūlupėnų
M. Valančiaus  pagr. m-kla
4 Inkilų   kėlimas, margučių ridenimas V-VIII kl. Kovo-balandžio     mėnuo Muziejaus žaidimų aikštelė
5 Klojimo  teatras Kaimų    bendruomenės Rugpjūčio mėnuo Muziejaus daržinė-jauja
6 Projekto ,,Mokomės žaisti senolių žaidimus‘‘ vykdymas V-VIII kl. Rugsėjo-spalio mėnuo Muziejaus žaidimų aikštelė
7 ,,Nuoširdus    pokalbis su kaimynu’‘ Kaimų    bendruomenės Lapkričio mėnuo Muziejaus ekspozicinė salė