Struktūra

1. įvadinė ekspozicinė salė;
2. pagrindinė ekspozicinė salė;
3. videotekos salė;
4. etnografiniai kambariai klėtelėje (šeimininkės svirnelis, grūdinė, mergos kamara);
5. ąžuolo medžio tautodailininkų skulptūros sodyboje, įprasminančios vyskupo Motiejaus Valančiaus darbus, jo epochą;
6.daržinė, kurioje vyksta klojimo teatrai;
7. paminklas vyskupui Motiejui Valančiui;
8. ąžuolynas – parkas;
9. fondai ( Muziejaus stacionariose salėse ).