Veikla

1. Kaupia, saugoja, restauruoja, tiria, konservuoja, eksponuoja ir populiarina vyskupo Motiejaus Valančiaus istorinį, kultūrinį bei literatūrinį palikimą.

2. Užtikrina  Muziejaus pastatų, paminklo, ąžuolyno priežiūrą ir apsaugą, tvarko ir vykdo muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą.

3. Kaupia informaciją apie vyskupą Motiejų Valančių, jo darbus, epochą, lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikotarpį (1864 – 1904), rengia ekspozicijas, parodas, leidžia  Muziejaus leidinius, bendradarbiauja su Kretingos, kitais Lietuvos muziejais.

4. Vykdo edukacinę veiklą, bendradarbiauja su rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir Kultūros skyriais, rajono bei respublikos ugdymo ir kultūros įstaigomis.

5. Užtikrina muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei.

6. Dalyvauja rajono, apskričių ir valstybinėse programose, organizuoja su Muziejaus veikla susijusius kultūrinius, švietėjiškus renginius.

7. Teikia metų veiklos ataskaitas bei veiklos programas steigėjui ir Kultūros ministerijai.

8.. Klasifikuoja muziejines vertybes.