Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys

ATRASTIEJI LOBIAI IR ĮMINTOS PASLAPTYS

(renginiai Žemaitijoje vyksta  birželio 16 – liepos 13 d.)

Renginys ,,Nepabuvus audėjėlė, nebus gera šokėjėlė‘‘ vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejuje įvyko 2014-06-25 dieną. Šventėje dalyvavo projekto ,,Audimo mokyklėlė‘‘ dalyviai  – Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokyklos mokiniai su mokytoja Regina Tilvikiene, tautodailinikė Ingrida Šilgalytė, Nasrėnų gyventojai, kretingiškė Laima Budrienė, klausgalviškiai  Bronė ir Liudas Augaičiai. Atidaryme meninę programą aliko Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinės mokyklos moksleiviai. Jų šokių vadovė mokytoja Ona Norkienė, dainavimo mokytoja Laimutė Šiaulienė, taip pat dalyvavo mokytoja Vida Jonauskienė.  M. Valančiaus klėtelės rakandų kamaroje įruošta audimo darbų paroda Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleivių, kurie yra ir projekto partneris. Įruošta stende ir mokytojos Reginos Tilvikienės austų juostų paroda, abi parodos veiks iki spalio mėnesio. Truputis istorijos. Projektas ,,Audimo mokyklėlė‘‘ Muziejuje pradėjo veikti nuo 2006 m.  Partneris – Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla, kur moksleiviai labai entuziastingai įsijungė į veiklą. Projekto mokytoja – audėja tautodailininkė a. a.  R. Jablonskienė. 2007 m. audimo stakles Muziejui dovanojo plungiškė audėja E.  Šakinienė. Dabar Muziejus turi trejas audimo stakles, kuriomis išmokstama dvinyčio ir keturnyčio audimo – mokomasi austi kilimėlius, rankšluosčius, servetėles. Vykdydami šią veiklą supratome kad norint įtraukti daugiau dalyvių į audimo mokyklėlę sugalvojome kad gerai būtų mokyti austi rinktinių raštų juostas. 2007 m.   suruoštos šio projekto darbelių „Darbčiosios rankos“ parodos: Kūlupėnų M. Valančiaus ir Grūšlaukės pagrindinėse mokyklose, o 2008 m. – Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, Kretingos muziejuje ir Kūlupėnų bibliotekoje. Vykdant šį projektą, Muziejaus M. Valančiaus klėtelėje kiekvienais metais   ruoštos parodos iš Kretingos muziejaus fondų: „Senoji tekstilė“, „Senieji rakandai“, salantiškės audėjos tautodailininkės R. Jablonskienės tekstilės darbų parodos. 2008 m., pasidarius juostoms austi stakleles, juostinio audimo moksleives mokė Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja R. Tilvikienė – dėstė mintis Violeta Čėsnienė, taip pat aktyvi šio projekto dalyvė,  kuri taip pat ir vedė šį renginį. Kūlupėnų mokytoja Regina Tilvikienė su moksleiviais juostų parodą yra suruošę net aukštaitijos mokyklose. Renginyje buvo pristatyta jaunoji audėja jau tautodailininkė a.a R. Jablonskienės mokinė Ingrida Šilgalytė. Ji daug papasakojo apie audimo subtilybes, kodėl būtent jai patinka austi. Tiesa, su didele širdgėla kalbėjo ji apie tai, kad paskutiniu metu netenka austi, nes mokosi Vilniuje. Būtinai ateityje ausiu, sakė ji, nes audimas yra mano gyvenimo meilė. Stebėtinas tas jos didelis noras austi? Apie Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoją Reginą Tilvikienę drąsiai galima sakyti, kad ji yra – juostų audimo specialistė. Kaip sakė pati, juostas išmokusi austi būdama šeštoje klasėje,  o dalyvaudama Muziejaus projekte tik dar labiau patobulino išmoktas žinias ir juostinio audimo raštų meną, galima sakyti, iškėlė į aukštumas.  Ji noriai,  su užžsidegimu dalyvauja projekte ir jos pramintu taku noriai seka jaunimas. Šiandien mes norime atverti savo lobių skrynią, kurioje mūsų senelių, prosenelių sudėti turtai. Tie turtai tai ne auksas ar kitos brangenybės, o paprasti vilnoniai, lininiai audiniai, rankšluosčiai, užtiesalai, skaros, kuriuose įdėta didelė meilė, slapčiausios svajonės, gražiausi raštai. Audimas – senas tradicijas išlaikęs amatas, apimanti audinių, vilnonės, lininės aprangos, buitinės reikmės puošmenų (rankšluosčių, užuolaidų, juostų, užtiesalų, staltiesių, lovatiesių, takų ir įvairių kitokių audeklų) gamybą įvairiomis technikomis: horizontaliomis ir vertikaliomis audimo staklėmis, pynimo, rišimo, mezgimo būdais. Šios tautodailės šakos užuomazgos siekia senovės Lietuvos kunigaikščių laikus, kai audimas buvo vienas pagrindinių lietuvių mergaičių amatų, sukrovusių jaunamartėms kraičio skrynias. Savadarbiai audiniai – kiekvienos lietuvės pasididžiavimas. Mes stengiamės įminti audimo paslaptis ir skleisti visiems muziejaus lankytojams ypač jaunimui. Toliau Violeta Čėsnienė teigė, kad juostos – vienos iš seniausių lietuvių liaudies audinių. Jomis susijuosdavo tiek vyrai, tiek moterys. Gražiausiomis moterys puošdavo galvas. Jomis moterys pasirišdavo ilgus sijonus, kojines, suvarstydavo liemenes. Be pintinių juostų dar yra vytinės, austinės. Siauromis vytinėmis juostomis susijuosdavo vyrai, jos buvo naudojamos !lauknešėliams pasirišti. Be to, juostos turi didelę apeiginę reikšmę.

 

 

Algirdas Čėsna

vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius

2014-07-09

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.