Nustatyti laimėtojai

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ  2016 M.

Pirkimo objektas  

(pavadinimas)

Laimėjusio dalyvio  

pavadinimas

Numatoma bendra sutarties 

vertė eurais (su PVM)

Priežastys, dėl kurių 

pasirinktas šis laimėtojas

Kasos aparato patikra UAB,,Sanpola Baltija‘‘ 76,23 Mažiausia kaina
Maisto produktai D. Rimdeikienės prekybos įmonė 8,34 Mažiausia kaina
Malkos VĮ Kretingos miškų urėdija 296,16 Mažiausia kaina
Nuotraukų skenavimas ir darymas R. Gorelienės įmonė 9,26 Mažiausia kaina
Medžių parvežimas iš Kretingos SĮ ,,Kretingos komunalininkas‘‘ 34,67 Mažiausia kaina
Maisto produktai D. Rimdeikienės prekybos įmonė 15,10 Mažiausia kaina
Gesintuvių patikra ir užpildymas UAB,,Agesina GTC‘‘ 8,64 Mažiausia kaina
Gėlių sodinukai J. Petrauskienės PĮ 7,20 Mažiausia kaina
Benzinas UAB ,,Milda‘‘ 10,46 Mažiausia kaina
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.