Vykdomi pirkimai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 2016 M.

Pirkimo objektas

(pavadinimas)

Pirkimo objekto tipas 

(prekės, paslaugos ar darbai)

Pirkimo 

būdas

Priežastys, dėl kurių pasirinktas 

nurodytas pirkimo būdas

(nurodomas Taisyklių punktas)

Dėl kasos aparato patikros Paslauga Apklausa 172.1
Dėl įvairių maisto produktų pirkimo Prekė Apklausa 172.1
Dėl malkų pirkimo Prekė Apklausa 172.1
Dėl fotopaslaugų Paslauga Apklausa 172.1
Dėl krovinių pervežimo paslaugos Paslauga Apklausa 172.1
Dėl įvairių maisto produktų pirkimo Prekė Apklausa 172.1
Dėl gesintuvų patikros Paslauga Apklausa 172.1
Dėl gėlių sodinukų pirkimo Prekė Apklausa 172.1
Benzino pirkimas Prekė Apklausa 172.1
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
—– —– —– —–
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.