2011 m. Muziejaus renginiai

2011-02-24 Piešinių konkursas „Mano gimtasis kaimas“, skirtas M. Valančiaus 210 – osioms
gimimo metinėms paminėti (Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje ir Muziejuje).
2011-03 mėn. Tradicinė gavėnios popietė su Kalvarijos kalnų giedotojais iš Nasrėnų, Tintelių,
Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio kaimų (Muziejuje).
2011-04 mėn. Pavasario šventė „Gandro sugrįžtuvės“ su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės
mokyklos moksleiviais (Muziejuje).
2011-05-13 Mokslinė konferencija, skirta Vyskupo Motiejaus Valančiaus 210-osioms metinėms
(Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje).
2011-05-14 Tradicinė (18-oji) respublikinė moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo
šventė (Muziejuje).
2011-05-15 Renginys „Motiejui Valančiui – 210“ (Muziejuje).
2011-11 mėn. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“ (Muziejuje).
2011-12 mėn. Kalėdų eglutės šventė mažiesiems (Muziejuje).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.