2010 m. Muziejaus renginiai

2010-03 mėn. Gavėnios popietė su kaimų bendruomenių giedoriais (Nasrėnų, Tintelių, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio) Muziejuje;
|2010-04 mėn.
Pavasario šventė ,, Rieda margi margučiai‘‘. Dalyvauja Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyklos ir Mosėdžio gimnazijos moksleiviai. Muziejuje;
2010-05
mėn. Tradicinė (17 – oji) respublikinė moksleivių M. Valančiaus raštų meninio
skaitymo šventė. Muziejuje;
2010-11
mėn. Popietė ,,Nuoširdus pokalbis su kaimynu‘‘. Muziejuje;
2010-12 mėn.
Kalėdų eglutės šventė mažiesiems. Muziejuje.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.