Motiejui Valančiui – 210

Motiejui Valančiui – 210

Vasario 28 d. (pagal dabartinį Grigaliaus kalendorių) minėsime 210 – ąjį Žemaičių Vyskupo, mūsų lietuvių literatūros prozos pradininko, pirmojo knygelių vaikams rašytojo Motiejaus Valančiaus gimtadienį. Šis žmogus daug nuveikė vyskupiškuose darbuose (buvo pastatyta 50 bažnyčių, apie milijonui vaikų suteiktas sutvitinimo sakramentas), švietėjiškame darbe (steigė parapijines lietuviškas mokyklas, spaudos draudimo metais davė pradžią knygnešių organizacijai atsirasti, pats parašė apie 50 knygelių), o blaivybės srityje stebino ir kitus kraštus: Žemaičių vyskupijoje per nepilnus dvejus metus, blaivybės akcijos dėka, alkoholio vartojimas sumažėjo net 8 kartus.

Ir šiandien Vyskupas mums yra ir liks ateinančiom kartoms pavyzdys, kaip reikia mylėti savo kraštą, jo žmones, daryti gerus darbus.   Pagerbiant šią asmenybę, M. Valančiaus gimtinės muziejus organizuoja renginių ciklą ,,Vyskupui Motiejui Valančiui – 210‘‘. Jo metu Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinėje mokykloje gegužės 13 dieną vyks mokslinė konferencija ,,Dirbo ne sau, bet Lietuvos gerovei‘‘, gegužės 14 d. 18 – oji mokinių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė, gegužės 15 d. – Šv. Mišios, kuriose dalyvaus Telšių vyskupas J. Boruta. Šie du renginiai vyks  M. Valančiaus gimtinės muziejuje.

Mokslinėje konferencijoje Klaipėdos universiteto istorijos mokslų daktaras Vacys Vaivada skaitys pranešimą  ,,M. Valančiaus pastoracinio darbo atspindžiai 1850 – 1863 m., vadovaujantis  Žarėnų bažnyčios siunčiamų raštų nuorašų knyga‘‘.  Klaipėdos universiteto lietuvių kalbos ir literatūros  mokslų daktaras, docentas Marijus Šidlauskas kalbės apie ,,Palangos Juzę‘‘,  lituanistas Benjaminas Kundrotas –apie Rašytoją  Motiejų Valančių‘‘.

Konferencijos dalyviams turės ką pasakyti ir Kalnalio Šv. Lauryno  bažnyčios klebonas Mindaugas Nausėda, konferencijos šeimininkas, Kūlupėnų M. Vančiaus pagrindinės mokyklos direktorius Vidas Kelpša, verslininkas, Klaipėdos  ,,Rotary‘‘  klubo ,,Maris‘‘ narys, tradicinės mokinių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo švenčių rėmėjas Valdemaras Vaičekauskas, VU Komunikacijos fakulteto doktorantas Tomas Petreikis, M. Valančiaus gimti nės muziejaus direktorius Algirdas Čėsna, kiti konferencijos svečiai.

Muziejaus spec. lėšų sąskaita LT264010041800507318 DnB banke. Kviečiame žmones, organizacijų  vadovus mųsų  kilnius siekius paremti, aukotojams iš anksto dėkojame.

Algirdas Čėsna
Vyskupo  Motiejaus Valančiaus
gimtinės muziejaus direktorius

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.