Paroda apie ,,nasrėniškį Stasį Vaičių”

2010-11-26 d. vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje buvo suruoštas renginys ,,Nuoširdus pokalbis su kaimynų‘‘  apie Stasį Vaičių, padarytos skaidrės ir ant didelio ekrano rodytos 34 nuotraukos iš nasrėniškės N. Kazakevičienės (Vaičiūtės) bei Muziejaus archyvų. Renginyje dalyvavo nasrėniškiai bei kūlupėniškiai gyventojai.

Stasio Vaičiaus trumpa biografija

Stasys Vaičius gimė 1906 02 12 Nasrėnuose. Krikštytas Kalnalyje. Mokėsi šalia vysk. M. Valančiaus klėtelės – Lėbaus troboje. Vėliau – Plungės gimnazijoje, Dotnuvos žemės ūkio akademijoje. Čia jam kurį laiką teko dirbti lektoriumi, paskui akademijos administratoriumi. 1937 paskiriamas Marijampolės cukraus fabriko direktoriumi. 1938 m. vedė Stasę Gavėnaitę – žymių ūkininkų dukrą. 1940 m. pas žmonos tėvus sovietų buvo suimtas – įkištas į Marijampolės kalėjimą, o žmona buvo ištrempta į Sibirą. Frontui artėjant, iš Marijampolės kalėjimo pabėgo, vėl dirbo cukraus fabriko direktoriumi. Artėjant antrai sovietų okupacijai, pasitraukė į Vakarus. 1949 m. apsigyveno JAV, kur gyveno iki mirties. Iki karo Stasys Vaičius dalyvavo įvairiuose judėjimuose, buvo šaulys. Kaip diplomuotas agronomas, ėjo įvairias atsakingas pareigas pagal šią specialybę. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto vadavime. Amerikoje išgyveno ilgiau nei 50 metų, JAV pilietybės nepriėmė. Jam geriausias pasas buvo 1926 m. išduotas Salantuose. Rėmė Stasio Bačkio vadovaujamą ambasadą Vašingtone, rėmė Stasio Lozoraičio rinkimus į Lietuvos prezidentus, aukojo įvairiems fondams. Stasys Vaičius savo santaupas norėjo paskirti prasmingiems reikalams. Jis buvo didelis savo kraštiečio vyskupo M. Valančiaus gerbėjas. Būdamas Amerikoje, turėjo nemažai knygų apie Didįjį Žemaitį. Nemažai atsiuntė jų giminaičiams ir draugams. Dėl santaupų panaudojimo buvo daug diskusijų. Giminės jam siūlė daug variantų, kaip panaudoti. Tačiau Stasio Vaičiaus širdis linko ką nors palikti tėviškei. Diskusija tęsėsi ilgai, kelerius metus susirašinėjo su sūnėnu Algiu Duobliu, gyvenančiu Plungėje. Dėdė rašė sūnėnui: ,,Krikšto sūnau, Algi, aš tau jau per 30 laiškų parašiau, o rimto patarimo, kur panaudoti santaupas, negaunu.“ Ir tik sūnėnui dėdę suvedus su Jo ekscelencija vyskupu Antanu Vaičiumi, reikalai pajudėjo.  Po kiek laiko buvo apsispręsta pastatyti paminklą vyskupui M. Valančiui ir senelių namus Nasrėnuose. Paminklo pastatymui Stasys Vaičius atsiuntė 10 tūkst. dolerių.  Dolerių (kursas buvo už dolerį 4 litai). Ekscelencija vyskupas Antanas Vaičius surado energingą jauną kunigą Egidijų Jurgelevičių, kurį paskyrė klebonauti į Kalnalį (tuo metu čia nebuvo kunigo). Tuo pačiu jam buvo pavesta rūpintis paminklo, o vėliau ir senelių namų statyba. Paminklą sukūrė skulptorius Kęstutis Balčiūnas. Kretingos rajono architektas E. Giedrimas suprojektavo paminklo aikštelę.

 

Buvusios salantiškės Rozalijos Valiūnienės-Preibytės eilėraštis, skirtas velioniui Stasiui Vaičiui:

Rytas – vakaras
rytas – vakaras –
Baigia gest gyvenimo ugniakuras…
Liko vienas, kitas pagalys,
O paskui?
Paskui – ilga naktis.
Dieve, man pasakyk ribą,
Nuo kurios pašauksi Amžinybėn!
Kad suspėčiau viską padaryt,
Nepalikęs rytui
ar poryt?

Čia pas jus
aš ramus
Ir kaip reta tylus,
Bet… skubu …
paskubėkit, jei galit.
Pasiilgau namų,
artimų, amžinų,
Tad nuvežkit mane į Kalnalį !
Salantai – netolies…
O šalia išsities
Iki Kartenos tolstantis  slėnis…
Ant kalnelio aukštai
Ten ilsėsis ramiai
Mano kūno sudegusio plėnys…

Eksponuotų nuotraukų sąrašas:

Nr. (1) Stasio Vaičiaus ūkis Marijampolėje, apie 1939 m.;
Nr. (2) Stasio Vaičiaus  jaunimo etnografinis ansamblis Čikagoje, apie 1960 m.;
Nr. (3) Stasys Vaičius Čikagoje, apie 1960 m.;
Nr. (4) Stasys Vaičius Čikagoje, apie 1960 m.;
Nr. (5) Stasys Vaičius, Čikagoje apie 1970 m.;
Nr. (6) Stasys Vaičius, Čikagoje 1970-80 m.;
Nr. (7) Stasys Vaičius, Čikagoje 1970-80 m.;
Nr. (8) Stasys Vaičius, Čikagoje 1970-80 m.;
Nr. (9) Stasys Vaičius, Čikagoje 1975-79 m.;
Nr. (10) Stasys Vaičius, Čikagoje 1975-79 m.;
Nr. (11) Stasys Vaičius, Čikagoje 1975-79 m.;
Nr. (12) Stasys Vaičius, Čikagoje 1976 m.;
Nr. (13) Stasys Vaičius, Čikagoje 1976 m.;
Nr. (14) Stasys Vaičius, Čikagoje 1976 m.;
Nr. (15) Stasys Vaičius, Čikagoje 1976 m.;
Nr. (16) Stasys Vaičius, Čikagoje apie 1976 m.;
Nr. (17) Stasys Vaičius, Čikagoje 1978 m.;
Nr. (18) Stasys Vaičius, Čikagoje 1978 m.;
Nr. (19) Stasys Vaičius, Čikagoje 1980 m.;
Nr. (20) Stasys Vaičius, Čikagoje 1980-85 m.;
Nr. (21) Stasys Vaičius, Čikagoje apie 1980 m.;
Nr. (22) Stasys Vaičius, Čikagoje 1980-85 m.;
Nr. (23) Stasys Vaičius, Čikagoje 1986 m.;
Nr. (24) Stasys Vaičius ir jo numylėtinis draugas Čikagoje, 1986 m.;
Nr. (25) Stasys Vaičius, Čikagoje 1986 m.;
Nr. (26) Stasys Vaičius su dukterėčia Inga Kazakevičiūte Čikagoje, apie 1990 m.;
Nr. (27) Stasys Vaičius (iš kairės pirmas) su vyskupu Antanu Vaičiumi (iš dešinės antras), Čikagoje 1995 m.;
Nr. (28) Nasrėnuose prie Stasio Vaičiaus lėšomis pastatytų globos namų su vyskupu Antanu Vaičiumi (penktas iš dešūnės), 2001 m.;
Nr. (29) Stasys Vaičius (antras iš dešinės), Čikagoje 2002 m.;
Nr. (30) Paminklas vyskupui M. Valančiui Nasrėnuose, 2009 m.;
Nr. (31) Paminklas vyskupui M. Valančiui Nasrėnuose, 2004 m.;
Nr. (32) Ąžuolyno kryžius bei takelis į Nasrėnų globos namus , 2009 m.

 

This entry was posted in Virtualios parodos. Bookmark the permalink.