Lietuvos vardo tūkstanmečio paminėjimasNasrėnuose – koplytstulpis Lietuvos vardui pagerbti

Dianos Jomantaitės straipsnis laikraštyje ,,Pajūrio Naujienos‘‘ /2009-09-22/.

Motiejaus Valančiaus muziejuje Nasrėnuose buvo atidengtas koplytstulpis, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejui paminėti. Ta proga muziejaus direktorius Algirdas Čėsna pristatė savo leidinį „Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus sutiktuvės“. Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius Algirdas Čėsna  Nasrėnuose pristatė leidinį apie muziejaus veiklą bei istoriją. Leidinį redagavo lietuvių kalbos mokytojas Benjaminas Kondratas. Istorinį leidinį A.Čėsna parengė kartu su vilniečiu lietuvių kalbos mokytoju Benjaminu Konradu ir išleido jubiliejiniais muziejaus metais – jis Nasrėnuose veikia jau keturiasdešimt metų. Šventiniais Lietuvai ir muziejui metais M.Valančiaus gimtinę papuošė dar vienas medinis meno kūrinys: pakelėje, priešais muziejų buvo pastatytas ir pašventintas tautodailininko Vytauto Ruzgailos koplytstulpis. „Pagrindinė koplytstulpio idėja buvo įamžinti Lietuvos vardo tūkstantmetį. Mintį, kaip turi atrodyti naujas kūrinys, pasufleravo senieji muziejaus koplytstulpiai. Pradėjau jais domėtis, o istorinės medžiagos, vaizdų ieškojau muziejuje“, – sakė koplytstulpio autorius V.Ruzgaila. Menininkas pasakojo norėjęs, kad jo darbas kartu ir atspindėtų šį laikmetį, ir primintų tradicinius senovės koplytstulpius. „Senoviniuose koplytstulpiuose drožėjai naudodavo su katalikybe susijusius simbolius. Aš jų neatsisakiau – kad būtų jaučiama aliuzija į tradicinę lietuvių drožybą. Tačiau kartu naudojau ir su lietuvybe, su neilgais nepriklausomybės metais susijusią simboliką – Gedimino stulpus, vytį“, – kalbėjo V.Ruzgaila. Autorius savo kūriniui pasirinko ąžuolo medieną, prie jo dirbo metus. Tačiau, pasak V.Ruzgailos, kūrybiniam procesui šiek tiek pritrūko laiko. „Koplytstulpiui dar reikia tradicinės metalinės saulutės. Ją nukaldins kalvis Sigitas Galdikas“, – sakė V.Ruzgaila. Jo koplytstulpis – antrasis darbas M.Valančiaus muziejui. Prieš tai menininkas sodybą papuošė sūpynėmis. Artimiausiuose V.Ruzgailos planuose – M.Valančiaus gimtinėje įkurdinti medinę mešką. „Kol kas nenorėčiau išduoti paslapties, kokia bus skulptūra, tačiau čia juk Žemaitija, iškilaus žemaičio sodyba, todėl mūsų krašto simbolis meška čia yra būtinas“, – kalbėjo V.Ruzgaila. Šventės proga nasrėniškius ir muziejaus svečius linksmino Kūlupėnų kultūros centro kaimo kapela, spektaklį „Meilės kvadratas“ pristatė Salantų kultūros centro mėgėjų teatras „Lėktarna“.

This entry was posted in Renginiai. Bookmark the permalink.