Projektas “Audimo mokyklėlė

Projektas ,,Audimo mokyklėlė‘‘

(ištrauka iš A. Čėsnos leidinio ,,M. Valančiaus gimtinės muziejus’’)

Šis projektas Muziejuje buvo pradėtas vykdyti 2006 metais. Pagrindinis jo rėmėjas – Klaipėdos viršininko administracija, jį rėmė ir Kretingos rajono savivaldybė. Projekto vykdytojas – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus, partneris – Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla. Projekto mokytojos – audėja tautodailininkė  R. Jablonskienė ir audėja V. Čėsnienė.

2007 m. šis projektas tęstas ir pagrindinis šio projekto rėmėjas buvo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. 2008 m. projektą finansavo Kretingos rajono savivaldybė. Visus 2009 metus projektas remiamas rajono Savivaldybės. 2008 m., pasidarius juostoms austi stakleles, juostinio audimo moksleives mokė Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja R. Tilvikienė.

Visais metais finansinės paramos buvo susilaukta iš įvairių rajono organizacijų. Projekto veikloje dalyvavo Kretingos rajono Piliakalnio mokykla bei Mosėdžio gimnazija.

Projekto tikslai ir uždaviniai buvo:

–  tautinės kultūros autentiškumo išsaugojimas,

–  šiuolaikinės jaunosios kartos ir visuomenės supažindinimas su senovės lietuvių liaudies, ypač savo krašto, amatais,

–  muziejaus veiklos svarbiausias uždavinys – siekti, kad muziejaus vertybės taptų gyva kultūros, istorinės atminties ir tautinio ugdymo dalimi,

–   kad muziejaus eksponatai gyvai tarnautų plačiajai visuomenei.

Šio projekto tikslams pasiekti kvietėmės savo regiono audimo amato meistres, organizavome jų susitikimus su mokiniais, muziejuje buvo ruošiamos  jų darbų parodos. Audimo pamokėlių metu auditorija buvo supažindinama  su šio amato atsiradimo istorija, su darbo įrankiais, audimui reikalingomis medžiagomis, audimo procesu. Visi norintys galėjo dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, įgyti reikalingų audimo įgūdžių. O įsigijusieji daugiau audimo staklių, savarankiškai galėjo plėtoti šį amatą. Užsiėmimuose buvo ugdomi jaunosios kartos  meniniai gebėjimai, estetiniai, doroviniai jausmai, meilė gimtojo krašto istorijai, puoselėjamos ir tęsiamos senosios audimo tradicijos. Norėdami patenkinti visų norinčių dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose poreikį,   stiprinome materialinę bazę: 2007 m. audimo stakles Muziejui dovanojo plungiškė audėja E.  Šakinienė. Dabar Muziejus turi trejas audimo stakles, kuriomis išmokstama dvinyčio ir keturnyčio audimo – mokomasi austi kilimėlius, rankšluosčius, servetėles. Turimomis 5 staklelėmis  juostoms austi audimo amato  mokėsi  projekto partnerės – Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos mokinės (mokyt. R. Tilvikienė).  Visi šio projekto dalyviai ne tik susipažino  su audimo procesu, darbo priemonėmis, bet ir išmoko savarankiškai austi. Bendraujant sustiprėjo jaunosios ir vyresniosios kartų ryšys. Buvo atgaivinamas senovinis liaudies amatas  ir perduodamas  ateinančioms kartoms.

2007 m.   suruoštos šio projekto darbelių „Darbčiosios rankos“ parodos: Kūlupėnų M. Valančiaus ir Grūšlaukės pagrindinėse mokyklose, o 2008 m. – Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, Kretingos muziejuje ir Kūlupėnų bibliotekoje.

Vykdant šį projektą, Muziejaus M. Valančiaus klėtelėje kiekvienais metais   ruoštos parodos iš Kretingos muziejaus fondų: „Senoji tekstilė“, „Senieji rakandai“, salantiškės audėjos tautodailininkės R. Jablonskienės tekstilės darbų parodos.

Iš viso įvyko 76 pamokos. 2006 metais projekte dalyvavo 29 Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokyklos moksleivės ir 8 pavieniai asmenys, buvo 38 audimo pamokos.

2007 metais projekte dalyvavo 10 Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleivių merginų. Juostų audimo mokykloje mokė technologijų mokytoja R. Tilvikienė. Šio amato  mokėsi 4 mergaitės. Iš viso duota 30 audimo pamokų.

2008 m. projekte ,,Audimo mokyklėlė“   dalyvavo šio moksleivės:   K. Anužytė, A. Pociūtė, A. Gabrienaitė, I.  Arlauskaitė, N. Jacevičiutė,    Ž.  Lukošiutė, G. Šimkutė, V. Jokubaitytė. Jų  mokytojos audėjos – salantiškė R. Jablonskienė ir nasrėniškė  Violeta Čėsnienė. Kūlupėnų    M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje 4 mergaites juosteles austi mokė technologijų mokytoja Regina Tilvikienė, antra tiek audimo pamokų duota mokykloje.  Projekte taip pat dalyvavo moksleivių iš Grūšlaukės pagrindinės mokyklos ir net Marijampolės miesto.

This entry was posted in Renginiai. Bookmark the permalink.