M. Valančiaus meninio skaitymo šventės

Moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo konkursai, šventės

Moksleivių rašiniai, perskaityti muziejuje 2007–2014 metais.
Nacionalinė vertybė – 2011

Akimirkos iš skaitovų švenčių:

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.

Akimirkos iš skaitovų švenčių 2013 05 18:


,,Ištikimi M. Valančiui”

Jų tikslas – populiarinti M. Valančiaus literatūrinį-istorinį palikimą, skatinti rajono ir respublikos moksleivių domėjimąsi lietuvių tautos rašytojų kūryba, įtakoti jaunimo vertybių ir pasaulėžiūros formavimą. Respuublikos ir rajono moksleivių meninio skaitymo konkurso bei pasirengimo jiems metu įgytas naujas požiūris į tautos  kultūrinį palikimą padės  formuotis jų asmenybėms, pasirenkamų vertybių sistemai. Turiningas laisvalaikio praleidimas. Kultūrinis-šviečiamasis rajono ir respublikos moksleivių renginys, skirtas plačiajai visuomenei supažindinti su M. Valančiaus kūryba, jo idėjomis. Tai tradicinis renginys, organizuojamas nuo 1994 m. Dalyvauja skaitovai iš Kretingos, Skuodo, Klaipėdos, Šiaulių, Plungės, Telšių, Kauno miestų ir rajonų. Šventėje dalyvauja etnografiniai ansambliai. 1991 metais  Vilniuje, šv. Jonų bažnyčioje, surengta konferencija, skita vyskupo Motiejaus Valančiaus asmenybei, jo plačiašakės veiklos ir šventumo bruožams ryškinti. Konferenciją organizavo  Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio respublikinė taryba, kuriai talkino Lietuvos Katalikų Mokslų Akademija. Konferencija taip pat buvo skirta Vyskupo M. Valančiaus gimimo 190-osioms metinėms. Išleista konferencijoje darytų pranešimų medžiaga „Jį vadino šventu žmogum“, V., 1993.  Šioje knygutėje išspausdintas ir prof. A. Vaitiekūnienės pranešimas „Motiejaus Valančiaus literatūrinis palikimas (1801–1875)“. Konferencijoje teko ir šių eilūčių autoriui dalyvauti. 1993 metais Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Respublikinės tarybos organizuotoje kelionėje į Švediją artimiau susipažinau su šiauliškiu daktaru, dideliu blaivybės puoselėtoju Albertu Griganavičiumi. Vykome iš kaimynų švedų perimti blaivybės patirties, susipažinti su jų darbu. Grįžęs savo kelionėje po Švediją patirtus įspūdžius paskelbiau spaudoje. Mano mintys buvo išspausdintos  laikraštyje ,,Klaipėda“ . 1992 metais Vilniuje, šv. Jonų bažnyčioje, surengta konferencija, kurioje teko ir šių eilūčių autoriui dalyvauti. Profesorės A. Vaitiekūnienės pasakyti žodžiai paskelbti knygutėje ,,Jį vadino šventu žmogum“:  ,,Nedaugelis rašytojų bus padarę mūsų tautos kultūrai ir žmogaus sielai tiek gero, kiek Motiejus Valančius. Jis įdavė lietuviui knygą į rankas, jis iš pamokymų padarė meną, tad  ir yra mūsų grožinės prozos tėvas. Jo kūriniai tapo lietuvių literatūrai moralumo ir dvasinės sveikatos mokykla.“ Jos pasakytos mintys apie M. Valančiaus literatūrinį palikimą ilgam laikui įstrigo mano širdyje. Pagalvojau: „Ar nereikėtų  muziejuje organizuoti moksleivių M. Valančiaus raštų skaitymo konkursų?”. Paskatino tą daryti greičiau, nes Šiauliuose tokį konkursą daktaras Albertas Griganavičius jau buvo suorganizavęs. 1994 metais rajono moksleivių  M. Valančiaus raštų meninio skaitymo konkursas įvyko Kretingos rajono viešojoje bibliotekoje, o po savaitės – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinėje. Susirinko entuziastai skaitovai iš Kretingos, Klaipėdos, Šiaulių, Plungės miestų, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, Mosėdžio gimnazijos, Varnių vyskupo Valančiaus vidurinės mokyklos. Šventėje yra dalyvavusios delegacijos ir iš Mažeikių, Panevėžio, Marijampolės, Kauno miestų, taip pat lietuviška klasė iš Liepojos. Šventėse visuomet dalyvauja meniniai kolektyvai. Įsimintinas yra dalyvavimas Rietavo savivaldybės meno mokyklos pučiamųjų orkestro, vadovaujamo A. Jankausko. Kiekvienais metais dalyvauja kraštietė poetė Marija Meilė Kudarauskaitė, dažnas svečias yra Klaipėdos universiteto docentas P. Bielskis, Klaipėdos dramos teatro aktorius A. Šimanskis. Tos šventės vyksta pastangomis didelių entuziastų, kaip antai: klaipėdiečio jaunimo centro direktoriaus A. Bagdonavičaus, šiauliškio daktaro, blaivybės propaguotojo A. Griganavičiaus, mosėdiškės mokytojos         V. Jonkuvienės, kūlupėniškės mokytojos V. Valančiūtės, telšiškės mokytojos V. Vengrienės, plungiškio mokytojo G. Černeckio. Šių švenčių rėmėjas yra Kretingos rajono savivaldybė, vyskupo M. Valančiaus ainis Valdemaras Vaičekauskas, kuris yra verslininkas, Klaipėdos Rotary klubo ,,Maris“ atstovas. Nuostatuose, kuriais vadovaujamasi, vykdant šiuos renginius, rašoma, kad dalyviai yra bendrojo lavinimo mokyklų 5–12 klasių moksleiviai, taip pat gali būti ir kitų mokymo įstaigų moksleiviai. Skaitomi M. Valančiaus raštai (5–8 kl. moksleiviai) apie XIX a. visuomeninio gyvenimo problemas, blaivybę, 1831, 1863 sukilimus, lietuviškos spaudos draudimą 1864–1904 m., knygnešystę. Kitų autorių prozos ir poezijos kūriniai. Atmintinai ir ne ilgiau, kaip 3 minutės.

 

This entry was posted in Renginiai. Bookmark the permalink.