Muziejaus istorijos fragmentai

Muziejus A. ir B. Milašių sodyboje įkurtas 1969 m. Jo įkūrimo iniciatoriai yra; tuometinis Kretingos muziejaus direktorius Juozas Mickevičiaus, Kretingos kraštotyrininkas Ignas Jablonskis ir iš šio krašto kilęs akademikas Adolfas Jucys. Iki 1990 m. muziejus priklausė Kretingos muziejui, buvo jo filialas. 1990 m. muziejus tapo pavaldus Kūlupėnų seniūnijai, kurios teritorijoje jis ir buvo. 1996 m. muziejus įregistruotas Kretingos r. savivaldybėje (steigėjas – rajono savivaldybė). Pilnas muziejaus pavadinimas – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus. Muziejaus direktorius Algis Čėsna. 1999 11 04 muziejus įregistruotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įsakymu Nr-473. Muziejaus kodas 188206780.

2009 m. gruodžio 17 d. Nr. T2 – 366 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti nauji Muziejaus nuostatai ir pagal juos Muziejus tapo viešasis juridinis asmuo, turintis savivaldybės muziejaus statusą, nuostatus, antspaudą, nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

M. Valančiaus muziejaus ekspozicijoje pateikta medžiaga pasakoja apie  vyskupo gyvenimą ir įvairiapusę veiklą, jo darbus 1850–1875 m. Ekspozicijoje rodomos M. Valančiaus knygelės, čia yra ir jo asmeninių  daiktų-stalo įrankių, stalo servitėlė, sofa, kuria jis naudojosi  gyvendamas Varniuose, skrynia, kurią M. Valančius padovanojo knygnešiui Pranciškui Straupui (Stropui) 1868 m. Sodyboje puikuojasi M. Valančiaus XVIII a. klėtis – liaudies architektūros paminklas. Penkių kamarų klėtelėje įrengtos etnografinės ekspozicijos: šeimininkės svirnelis, mergos kamara, grūdinė.  Klėtis 1988 m. Kūlupėnų seniūnijos rūpesčiu buvo restauruota.

 

 

This entry was posted in Muziejus. Bookmark the permalink.