Category Archives: Renginiai

Gandro sutiktuvės

2011 metais balandžio 15 – ąją į Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejų atšvęsti Gandro šventės atvyko didelis autobusas pilnas ,,valančiukų‘‘ (vadovė mokytoja Virgina Jonkuvienė) iš Mosėdžio gimnazijos, taip pat būrelis moksleivių (biologijos mokytojas Viktoras Stropus) iš Kūlupėnų M. Valančiaus … Continue reading

Posted in Renginiai | Leave a comment

Trys karaliai

 

Trys karaliai Šventieji: Kasparas, Merkelis, Baltazaras
Ši šventė švenčiama sausio šeštą dieną. 2002 metais gerą naujieną Muziejui atnešė  apsilankę trys šventieji: Kasparas, Merkelis, Baltazaras ir juos lydinti Fėja (S. Šimėnienė, V. Čėsnienė, R. Simonaitienė ir S. Simonaitytė).

Posted in Renginiai | Leave a comment

Premijų įteikimas

2002 m. Kretingos rajono vyskupo M. Valančiaus draugijos premijos Muziejuje, prie M. Valančiaus klėtelės, įteiktos Telšių vyskupui A. Vaičiui, istorikui V. Merkiui. Šią premiją iniciavo aktyvus draugijos narys P. Andriejaitis.
2002 m. Muziejuje M. … Continue reading

Posted in Renginiai | Comments Off on Premijų įteikimas

Leidinio “M. Valančiaus muziejus” sutiktuvės

Leidinio ,,M. Valančiaus gimtinės muziejus‘‘ sutiktuvės.
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio dieną  įvyko ir leidinio ,,M. Valančiaus gimtinės muziejus‘‘ sutiktuvės. Leidinio autorius A. Čėsna, redaktorius B. Kondratas. Šventę vedė J. Rimkuvienė-Kretingos kultūros centro Kūlupėnų filialo vedėja. Šventėje aktyviai dalyvavo … Continue reading

Posted in Renginiai | Comments Off on Leidinio “M. Valančiaus muziejus” sutiktuvės

Lietuvos vardo tūkstanmečio paminėjimas


Nasrėnuose – koplytstulpis Lietuvos vardui pagerbti
Dianos Jomantaitės straipsnis laikraštyje ,,Pajūrio Naujienos‘‘ /2009-09-22/.
Motiejaus Valančiaus muziejuje Nasrėnuose buvo atidengtas koplytstulpis, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejui paminėti. Ta proga muziejaus direktorius Algirdas Čėsna pristatė savo leidinį „Motiejaus Valančiaus gimtinės … Continue reading

Posted in Renginiai | Comments Off on Lietuvos vardo tūkstanmečio paminėjimas

M. Valančiaus ąžuolynui 10 metų 2005m.

Korespondentė V. Valančiūtė  laikraščio  ,,Švyturys“ straipsnyje ,,Ąžuolynas – plačiašakiam tautos ąžuolui“ 2005 metais rašo:
,,Kasmet spalio mėnesį vyskupo Motiejaus Valančiaus – rašytojo, blaivintojo – tėviškėje Kretingos  rajono Nasrėnų kaime vyksta šventė. Šiemet ji buvo jubiliejinė: paminėtas ąžuolyno, … Continue reading

Posted in Renginiai | Comments Off on M. Valančiaus ąžuolynui 10 metų 2005m.

Projektas “Audimo mokyklėlė

Projektas ,,Audimo mokyklėlė‘‘
(ištrauka iš A. Čėsnos leidinio ,,M. Valančiaus gimtinės muziejus’’)
Šis projektas Muziejuje buvo pradėtas vykdyti 2006 metais. Pagrindinis jo rėmėjas – Klaipėdos viršininko administracija, jį rėmė ir Kretingos rajono savivaldybė. Projekto vykdytojas – … Continue reading

Posted in Renginiai | Comments Off on Projektas “Audimo mokyklėlė

M. Valančiaus meninio skaitymo šventės

Moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo konkursai, šventės

Moksleivių rašiniai, perskaityti muziejuje 2007–2014 metais.
Nacionalinė vertybė – 2011

Akimirkos iš skaitovų švenčių:
(video)
Akimirkos iš skaitovų švenčių 2013 05 18:

,,Ištikimi M. Valančiui”
Jų tikslas – populiarinti M. Valančiaus literatūrinį-istorinį palikimą, skatinti rajono ir respublikos moksleivių … Continue reading

Posted in Renginiai | Comments Off on M. Valančiaus meninio skaitymo šventės

Klojimo teatras

Klojimo teatro šventės
Pirmoji Muziejuje įvyko 1999 metais ir buvo skirta pirmojo lietuviško spektaklio – J. Vilkutaičio-Keturakio ,,Amerika pirtyje” 100-čiui paminėti. 2001 m. įvyko Respublikinė 14-oji klojimo teatrų krivūlė. Du metus muziejuje klojimo teatro šventės vyko … Continue reading

Posted in Renginiai | Comments Off on Klojimo teatras

Klaipėdos S. Dacho mokyklos projektas ,,Laiko ženklai”

2006 metų pavasarį Muziejuje gražią šventę suruošė Klaipėdos S. Dacho mokykla. Čia jie vykdė velykinį projektą, kurio tikslas – pagražinti sodybos, M. Valančiaus ąžuolyno aplinką. Atsivežtais suvenyrais – sodais, įvairiais paukšteliais – išpuošė sodyboje esančią obelį, į medžius … Continue reading

Posted in Renginiai | Comments Off on Klaipėdos S. Dacho mokyklos projektas ,,Laiko ženklai”