Titulinis

Muziejus A. ir B. Milašių sodyboje įkurtas 1969 m. Jo įkūrimo iniciatoriai yra; tuometinis Kretingos muziejaus direktorius Juozas Mickevičiaus, Kretingos kraštotyrininkas Ignas Jablonskis ir iš šio krašto kilęs akademikas Adolfas Jucys.

 

Juozas Mickevičius

Ignas Jablonskis

Adolfas Jucys

Iki 1990 m. muziejus priklausė Kretingos muziejui, buvo jo filialas. Nuo 1990 m. muziejus buvo pavaldus Kūlupėnų seniūnijai, kurios teritorijoje jis ir veikė.

 

1996 m. muziejus įregistruotas Kretingos r. savivaldybėje (steigėjas – rajono savivaldybė). Pilnas muziejaus pavadinimas – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus. Muziejaus direktorius Algirdas Čėsna. 1999 11 04 muziejus įregistruotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įsakymu Nr-473. Muziejaus kodas 188206780.

2009 m. gruodžio 17 d.  Nr. T2-366 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu pakeisti Muziejaus nuostatai, Muziejaus tarybos nuostatai. Muziejus tapo savarankiška savivaldybės biudžetine įstaiga, kurio steigėja yra rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kretingos   rajono  savivaldybės taryba. Muziejus yra viešasis juridinis asmuo, turintis savivaldybės muziejaus statusą, nuostatus, nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose, antspaudą. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus sodyba – respublikinės reikšmės istorijos paminklas, XIX amžiaus klėtis – liaudies architektūros paminklas. Pagal jame esančių rinkinių rūšį Muziejus – memorialinio pobūdžio muziejus.

M. Valančiaus muziejaus ekspozicijoje pateikta medžiaga pasakoja apie vyskupo gyvenimą ir įvairiapusę veiklą, jo darbus 1850–1875m. Ekspozicijoje rodomos M. Valančiaus knygelės, čia yra ir jo asmeninių daiktų-stalo įrankių, stalo servitėlė, sofa, kuria jis naudojosi gyvendamas Varniuose, skrynia, kurią M. Valančius padovanojo knygnešiui Pranciškui Straupui (Stropui) 1868 m. Sodyboje puikuojasi M. Valančiaus XVIII a. klėtis – liaudies architektūros paminklas. Penkių kamarų klėtelėje įrengtos etnografinės ekspozicijos: šeimininkės svirnelis, mergos kamara, grūdinė. Ji 1988 m. Kūlupėnų seniūnijos rūpesčiu buvo restauruota.

 

Algirdas Čėsna su žmona Violeta

Vyskupo asmeniniai stalo įrankiai

Vyskupo Motiejaus Valančiaus klėtelė